Välkommen till Kennel Fallagården!

nu har Valparna kommit!

Vi föder upp korthårig normaltax till både nytta och nöje i liten skala! Alla våra hundar är fullvärdiga familje-medlemmar och uppskattade jaktkamrater i skogen!
Vår ambition är att föda upp "dual purpose" taxar, det vill säga hundar som både ser ut som standarden föreskriver och har arbetslust!